ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. marts 2023 12:36 , af Ulrik Franke Andersen

BROAGER HALLEN 

Indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

21. marts 2023 kl. 19.00 i Broager Hallen

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og protokolfører

  1. Årsberetning v. formand, Ulrik Franke Andersen og revideret regnskab
  2. Valg af medlemmer til repræsentantskab, valg af 2 suppleanter
  3. Valg af eksternt revisionsfirma
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdag den 14. marts 2023

Bentyt gerne link via denne side: https://www.broagerhallen.dk/bestyrelsen#