Motionscenter

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Broager Hallens Motionscenter.

Åbning af døre:

Med mobilen: Åben appen - tryk på nøglen nederst på siden og vælg den dør der skal låses op, når du er tæt på døren. 

APP'en MemberLink kan hentes i både Apple Store eller Google Play Store. 

Med nøglebrik: Brikken skal berøre tastaturet på den sorte boks, som er monteret på karmen, indtil du hører et bip. En lille lampe begynder at blinke. Døren er nu ulåst i 5 sek. og kan åbnes. Døren låser automatisk, når den lukkes.

Alle skal vise brik eller simulere åbning med APP. Dette for at havde korrekt data i Heatmap, øverst til højre på denne side. Desuden er det nødvendigt ved brand således at vi kan få et overblik om alle er kommet sikkert ud. 


 Indmeldelse eller opdatering

Indmeldelse: Tryk på "Tilmeld" knappen ud for det ønskede abonnement og udfyld tilmeldingsformularen.
Du få automatisk og med det samme tilsendt en mail med regning.

Der er 2 muligheder for adgang til Motionscenteret. Med Nøglebrik eller Mobil APP. 
Nøglebrik afhentes efter aftale (du få en mail inden for 48 timer om hverdagen).
App'en tildeles automatisk og er gratis. Ønskes en nøgle brik skal dette vælges under tilmelding. Har du en Nøglebrik i forvejen, kan denne denne muligvis indlæses. Nøglen købes til ejendom. Hvis du efter en periodes fravær ønsker at komme i gang igen, kan din nøgle genbruges.

APP: Memberlink APP hentes i Apple APP Store eller Google Play , der lokkes ind med de instillinger som er brugt ved indmeldelse.

Fornyelse: Abonnementet forlænges automatisk. Opsigelse skal ske inden næste opkrævning. 

Har du haft dit medlemskab sat i bero (højst 6 måneder), så login og tryk "Tilmeld" knappen ud for det ønskede abonnement.

Betalingsmuligheder:
- mobilepay på 79447 (skriv faktura nr. i notat felt)
- kontant betaling (efter aftale på hallens kontor)
- kort (VISA & Mastercard)
Fakturaer tilsendes automatisk via mail.
Betales faktura/er ikke, spærres brikken. Der kan først trænes igen når faktura(er) er betalt.
Indmelding i centeret og opdatering af brikker sker online.


Vil du holde en træningspause?
Send en mail til Kontoret og fortæl hvor længe du vil holde pause. 

Ellers Log dig ind på vores hjemmeside (log ind data har du valgt selv ved tilmelding), klik på dit navn (øverste hjørne i højre side) og klik på udmeldelse. 

OBS. pause skal meldes inden næste opkrævning.


Åbningstider Broager Hallens Motionscenter: 
Alle ugens dage i alle 24 timer. 
Fast lukkedag i motionscenteret:
31.12.

Baderummene er ikke tilgængelig i skolens åbningstid fra kl. 8-15. Brug dog gerne baderummene bag ved scenen i Salen. 

Har du behov for en gratis prøvetime eller har du spørgsmål?
Ring eller skriv til Hallens kontor for at aftale en tid med vores instruktør.
Vores frivillig instruktør står til rådighed, se tider i Aktivitetskalenderen.

 

 

MEDLEMSBETINGELSER

Gældende pr. 1. juni 2020

 

 

Generelt: Ved oprettelse af et medlemskab i Broager Hallens motionscenter accepterer medlemmet Husets Regler.

 

Medlemskabet: Personen skal være fyldt 15 år for at blive medlem, dispensation kan gives med forældres samtykke, samtykke skal gives ved fremmøde og ved underskrift.
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Ved misbrug af medlemskab eller chip/brik opkræves et gebyr på 200,- kroner.
Ved ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. skal medlem omgående selv opdatere stamdata i systemet, vores personale er gerne behjælpelig hermed.
Medlemsbrik skal medbringes og registreres inden hver træning. Mister eller beskadiger et medlem sin medlemsbrik, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris.

Udelukkelse af medlem: Broager Hallens Motionscenter kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. (i grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemsbrik) Der sker ikke tilbagebetaling af nogen art.

 

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Broager Hallens Motionscenter. Broager Hallen tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

Værdigenstande: Broager Hallens Motionscenter anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Medbring egen hængelås til formålet. Broager Hallen bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

 

Ordensregler: Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem.
Der skal vises respekt over for andre trænende. Lydstyrken på Musik og TV holdes på et for alle acceptabelt niveau.

Husets regler skal overholdes.

 

Doping: Brug af stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler jf. Dopingloven, samt sløringsstoffer for anabole steroider, er forbudt for personer, der benytter Broager Hallens Motionscenter.

 

Ændring af medlemsbetingelser: Broager Hallen kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 45 dage. Ændringer meddeles ved opslag på hjemmesiden og i centeret. Broager Hallen har ret til at foretage sædvanlige ændringer i lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden og i centeret.


 

Covid-19

 

Planlæg din træning

Hjælp os ved at planlægge din træning udenfor de travleste perioder, hvis du kan.
Se oversigt øverst på siden, som viser både de nuværende antal og en oversigt over antal besøgende i gennemsnit de sidste 2 uger. 

Du kan hjælpe vet at:
* planlægge din træning udenfor perioder med spidsbelastning
* klæde om hjemmefra, så du mindsker tiden i centret
* undgå at træne sammen med andre

* Hold afstand – og vis hensyn

* Vask dine hænder ofte og desinficer

* Afsprit altid udstyr efter brug, specielt på berøringspladerne.

* Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde.

* Host og nys i dit ærme, ikke dine hænder

* Begræns den fysiske kontakt

* Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj eller utilpas

Hvad gør vi?

Vi har implementeret en række ekstra tiltag:

* Intensiveret rengøring og afspritning af udstyr.

* Yderligere afspritningsstationer i alle områder og ved indgangen