Motionscenter

Corona status - opdatering

Kære medlemmer.

Covid-19 er stadig over os men vi har nu fået lov til at åbne ved brug af stikprøvekontrol. 

Der vil være stikprøvekontrol flere gange dagligt.

Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, vil man blive bortvist.

Med coronapasset skal du dokumentere et af disse krav:

  • Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt - regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
  • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
  • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
  • Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser, anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis). 

Vi håber at i har forståelse herfor.

Bestyrelsen


Planlæg din træning

Vi har god plads i Broagerhallens Motionscenteret, men aktuelt må der kun være 57 medlemmer samtidigt ind i centeret. (4 kvm pr. person)
Hjælp os ved at planlægge din træning udenfor de travleste perioder, hvis du kan.
Vi oplever den største trafik på hverdage mellem kl. 07.00 - 10.00 og kl. 17.00 - 20.00

Du kan hjælpe vet at:
* planlægge din træning udenfor perioder med spidsbelastning
* klæde om hjemmefra, så du mindsker tiden i centret
* undgå at træne sammen med andr.

Mange tak.


DER MÅ VÆRE MAX 57 PERSONER INDENFOR.
Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer på området for fitness. De gældende retningslinjer siger, at der skal være 4 kvm. pr. medlem i centret, og ud fra dette har vi beregnet kapaciteten/antal medlemmer samtidigt i vores Motionscenter. Vi forventer ikke at opnå maks. kapacitet i centret ud fra de beregninger, som vi har lavet, men skulle det opstå, så lukker vi midlertidigt for indgangen til centret, indtil kapaciteten er justeret. Vi anbefaler, at du træner uden for spidsbelastningsperioden, og vi opfordrer til, at du kommer omklædt og tager bad derhjemme.


* Coronapas skal forevises, se regler for Coronapas, på Coronasmitte.dk

* Hold afstand – og vis hensyn

* Vask dine hænder ofte og desinficer

* Afsprit altid udstyr efter brug, specielt på berøringspladerne.

* Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde.

* Host og nys i dit ærme, ikke dine hænder

* Begræns den fysiske kontakt

* Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj eller utilpas

* Planlæg din træning uden for perioder med spidsbelastning

* Undgå at træne sammen med andre – og undgå øvelser med fysisk kontakt

Hvad gør vi?

Vi har implementeret en række ekstra tiltag:

* Intensiveret rengøring og afspritning af udstyr.

*Kontrol af Coronapas ved indgangen.

* Yderligere afspritningsstationer i alle områder og ved indgangen

* Afstandsmarkering, nedlukning af maskiner, udstyr eller zoner, hvor det ikke er muligt at opretholde afstand.


Vi glæder os til at byde dig velkommen i Broager Hallens Motionscenter.


 Indmeldelse eller opdatering

Indmeldelse: Tryk på "Tilmeld" knappen ud for det ønskede abonnement og udfyld tilmeldingsformularen.
Du få automatisk og med det samme tilsendt en mail med regning.
Nøglebrik afhentes efter aftale (du få en mail inden for 48 timer om hverdagen).
Nøglebrik tildeles automatisk, men skal fravælges hvis du har en i forvejen. Nøglen købes til ejendom. Hvis du efter en periodes fravær ønsker at komme i gang igen, kan din nøgle genbruges.

Fornyelse: Abonnementet forlænges automatisk. Har du haft dit medlemskab sat i bero (højst 6 måneder), så login og tryk "Tilmeld" knappen ud for det ønskede abonnement.

Betalingsmuligheder:
- mobilepay på 79447 (skriv faktura nr. i notat felt)
- kontant betaling (efter aftale på hallens kontor)
- kort (VISA & Mastercard)
Fakturaer tilsendes automatisk via mail.
Betales faktura/er) ikke, spærres brikken. Der kan først trænes igen når faktura(er) er betalt.
Indmelding i centeret og opdatering af brikker sker online.


Vil du holde en træningspause?
Send en mail til Kontoret og fortøl hvor længe du vil holde pause.

Ellers Log dig ind på vores hjemmeside (log ind data har du valgt selv ved tilmelding), klik på dit navn (hjørne til højre side) og klik på udmeldelse. 


Åbningstider Broager Hallens Motionscenter: (OBS Grundet Corona Restiktionerne er der kun åbent på de tidspunkter hvor der er en Kontrollør tilstede, se kalenderen)
Alle ugens dage fra kl. 05:00 - 24:00 OBS: Fra kl. 22 skal der bruges indgang Skolevej 5.
Faste lukkedage i motionscenteret:
24.12. til og med 25.12.
31.12. til og med 01.01.

Har du behov for en gratis prøvetime eller har du spørgsmål?
Ring eller skriv til halbestyrer for at aftale en tid med vores instruktør.
Vores frivillig instruktør står til rådighed:

pga sommer ferien er der pt. ikke nogen planlaget timer. 


 

MEDLEMSBETINGELSER

Gældende pr. 1. juni 2020

 

 

Generelt: Ved oprettelse af et medlemskab i Broager Hallens motionscenter accepterer medlemmet Husets Regler.

 

Medlemskabet: Personen skal være fyldt 15 år for at blive medlem, dispensation kan gives med forældres samtykke, samtykke skal gives ved fremmøde og ved underskrift.
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Ved misbrug af medlemskab eller chip/brik opkræves et gebyr på 200,- kroner.
Ved ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. skal medlem omgående selv opdatere stamdata i systemet, vores personale er gerne behjælpelig hermed.
Medlemsbrik skal medbringes og registreres inden hver træning. Mister eller beskadiger et medlem sin medlemsbrik, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris.

Udelukkelse af medlem: Broager Hallens Motionscenter kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. (i grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemsbrik) Der sker ikke tilbagebetaling af nogen art.

 

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Broager Hallens Motionscenter. Broager Hallen tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

Værdigenstande: Broager Hallens Motionscenter anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Medbring egen hængelås til formålet. Broager Hallen bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

 

Ordensregler: Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem.
Der skal vises respekt over for andre trænende. Lydstyrken på Musik og TV holdes på et for alle acceptabelt niveau.

Husets regler skal overholdes.

 

Doping: Brug af stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler jf. Dopingloven, samt sløringsstoffer for anabole steroider, er forbudt for personer, der benytter Broager Hallens Motionscenter.

 

Ændring af medlemsbetingelser: Broager Hallen kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 45 dage. Ændringer meddeles ved opslag på hjemmesiden og i centeret. Broager Hallen har ret til at foretage sædvanlige ændringer i lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden og i centeret.


 

Sommer nedlukning i Juli

pga, af sommerferien er det ikke muligt at tegne nye abonnementer i Juli måned.
Motionscenteret er forsat åbent for alle aktive abonnementer.
Det er forsat muligt at en eller flere gæster mod betaling af 25kr pr. gæst. til MobilePay: 79447 
God sommer :)