Udlejning

Udlejning

Broager Hallens lokaler kan lejes til private fester, foredrag, lotto, teater, loppemarked, udstilling og andet.
Lokalerne:
Salen har plads til max. 350 stående eller 200 siddende personer.
Brugbart område er 380 m2. Salen er 23,60 m lang og 16,20 m i bredden.
Salen med tilhørende køkken er som et forsamlingshus - vi har rammerne og inventar -  i skaber festen.
-
Hal 1 har plads til 1200 Stående eller 800 sidende personer. (46 m x 24 m )
Brugbart område er 1500 m2 (50*30 m)
-
Hal 2 har plads til 500 personer 
Brugbart område er  1056 m2 (ca. 44*24 m)
-
Cafeteria har plads til 36 personer 52 m2 (ca. 9*6 m)
-
Skyttelokalet har plads til 32 personer
-
Mødelokalet har plads til 12 personer

Priser

 

Private:

Foreninger, arrangører til kommercielle og ikke kommercielle arrangementer: efter aftale med halpersonalet.

Kontakt kontoret
Tlf: 23720095 eller via mail: kontor@broagerhallen.dk

Hvor er vi?
Broager Hallen, Skolevej 5, 6310 Broager
Handicapindgang:
For Salen, Hallerne, mødeloaket og cafeteria fra Vestergade 21 (Lægehuset)
For skyttelokalet fra Skolevej 5
Det er tilladt at parkere på Broager-Hallens område med indkørsel fra hhv. Skolevej og Vestergade

Lejebetingelser for leje af Broager Hallens faciliteter

 

Lejers ansvar

Lokalerne kan alene lejes af myndige personer.

 

Ved leje af lokalerne er lejer selv ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser eller andet, som knytter sig til arrangementet. Udgifter herved er udlejer uvedkommende.

Lokalerne er tilgængelige i det aftalte tidspunkt. Den aftalte tid skal overholdes af hensyn til andre brugere og Broager hallens alarmsystem.

 

Såfremt der ved aflevering af lokalerne er sket ødelæggelser, som ikke skyldes sædvanligt slid og ælde, herunder bl.a., og ikke udtømmende: Køkkenudstyr, service, andet løsøre, inventar, borde, stole mv. er lejer erstatningspligtig for de ødelagte genstande. Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. udregnes af udlejer efter nyanskaffelsesprisen.

 

* Hærværk

Lejer forpligtiger sig til at sikre, at der ikke sker hærværk på ejendommen. Lejer bærer ansvaret for hærværk i lejeperioden.

 

* Udbedring af skader

Udbedring af eventuelle skader i lokalerne må alene foretages på foranledning af udlejer.

 * Der må slet ikke ryges indenfor!

Aflevering af det lejede / rengøring

De lejede lokaler skal som minimum afleveres i samme stand som ved modtagelse, medmindre andet er aftalt.

 

Ved aflevering af lokalerne forventes som minimum følgende:

*Generelt
◦At der er ryddet op i lokalerne (perioden kan forlænges mod gebyr), herunder at bordene er tømte for flasker, dåser og service mv.

◦At borde og stole er stillet tilbage som ved modtagelsen af lokalet

◦At vinduer og døre lukkes og låses, samt at lys slukkes

◦At affald er båret ud i affaldscontainer

◦At tomme flasker/dåser er bortskaffet (må IKKE smiddes i affaldscontainer. Dåser og flasker skal selv afleveres på Losseplads.)

◦At gulvene i hele huset er fejet.

◦At spild på gulv er tørret op/vasket over

◦At ituslåede ting sættes på køkkenbordet

◦At toiletterne er opryddet

 

 *Køkken
◦At service, bestik, glas osv. vaskes og tørres ordentligt af og sættes på plads

◦At opvaskemaskinen er tømt og rengjort

◦At kaffemaskine og elkedel er tømt og rengjort

◦At komfur er rengjort

◦At ovne og tilhørende plader og riste er rengjort

◦At køleskabe og fryser er renholdt indvendigt

◦At køkkengulvet er vasket.

 

*Udearealer
◦At udearealer kontrolleres for cigaretskodder, krus, flasker osv. som bortskaffes

 

Lokalernes brug:

Med mindre andet er specielt aftalt, står lokalerne til rådighed fra kl. 12.00 på udlejningsdagen til dagen efter kl. 12.00. Såfremt der er bestilt rengøring, skal lokalerne forlades senest kl. 10.00.

Er lokalet ikke booket til anden side, vil være mulighed for at træffe aftale om at lokalerne kan benyttes til borddækning m.m. fra tidligst kl. 16.00 dagen før.

Ved afspilning af musik skal der tages hensyn til naboerne, høj musik = lukkede døre, gentagne klager vil medføre til hel afbrydelse af musikken.

 

Nøgler
Hvis ikke andet er aftalt, skal nøgle til lokalerne afhentes i Hallens kontor (efter aftale).
Nøgler afleveres i postkassen indgang Skolevej 5, ved Skyttelokale umiddelbart efter brug.

Hvis udlånte nøgler bortkommer, betaler lejer udgifterne til omkodning af låse.

Lejer må ikke udlevere nøgler til andre, med mindre det sker ifølge aftale med udlejer (lejer skal meddele navn på de/den, nøglen udleveres til).

 

Selskabers brug af køkkenet.

 

Lokalelejer skal underrette sin leverandør af maden om:

 

Alt det leverede mad skal komme færdigtilberedt og på egne fade og skåle.

Der kan og må ikke hakkes, snittes, skæres samt produceres noget mad overhovedet i køkkenet.

Hvis dele af maden skal lunes kortvarigt, kan der anvises ovn og komfurplads, men det skal gøres i egne medbragte gryder og fade.

Der er kun glasskåle, stålfade og mindre porcelænsskåle som kan benyttes til selskaber med fremmed leverandør.

Disse regler er et krav fra Levnedsmiddelkontrollen og kan ikke fraviges.