Velkommen til Hallens venner

Hallens venner er en støtte gruppe for Broager Hallen. Formålet er at forbedre faciliteterne og udstyr til glæde for byens borgere.
Alle midler der kommer ind via Hallens venner går ubeskåret til forbedringer samt udstyr og vil ikke indgå i hallens daglige drift.

Vi vil løbende synliggøre hvad vi forventer at benytte midlerne til.

Dette får du ud af at være medlem:
 • Forkøbsret på udvalgte arrangementer
 • Invitation til lukkede arranagementer kun for hallens venner (F.eks. storskærms arrangement)
 • Deltagelse i lodtrækning hvert kvartal med div. præmier - Vinderne får direkte besked og synliggøres på vores Facebook side og via Broager.dk
 • Mulighed for at være frivillig hjælper ved hallens arrangementer
 • Direkte information omkring aktiviteter i hallen
 • Stemmeret ved valg til repræsentantskab, da man automatisk bliver medlem i Broager Hallen (gælder dog kun for en person pr. medlemskab) dette er livsvarigt (værdi 100kr. )

Med hallens venner ønsker vi at styrke sammenholdet og aktiviteter i hallen.

Årligt abonnement 200,- kr. gælder for hele husstanden.

Hvis man ønsker flere lodder i lodtrækningen må der gerne indkøbes flere medlemskaber evt. pr. person i husstanden. dog vil rabatter kun fratrækkes engang.

Abonnement træk en gange årligt, trækkes automatisk. Udmelding skal ske manuelt og inden næste opkrævning.

Projekter

Dette arbejder vi med i øjeblikket
 • Energioptimering
  • El
  • VVS
  • Varme/ventilation
  • Isolering
 • Baderum etappe 2
 • Parkeringspladserne
  • Sikker skolevej
  • Underlag

 

Fremtidige projekter

 • Flere toiletter
 • Renovering af Kultur Salen og omkring liggende arealer
 • Ombygning af Køkken
 • Cafeteria
 • Ny port og ny indgang til Hal1
 • Nyt indgangsparti fra Skolegade