Personale

Personale gode

Gældende for medarbejdere og bestyrelses medlemmer

  • MotionsCenter 
  • Leje af lokaler
    • Sal 1 gang årligt
    • Skyttelokale/mødelokale tilstræbes en gang årligt
    • Hustanden inkl. hjemme boende børn
  • Ved ledig hal kan baner bruges